جوشکاری

اتصال مواد مختلف همواره از دغدغه های اساسی مهندسین و تکنسین های صنعتی بوده که سبب ایجاد طیف وسیعی از فرآیند های ساخت برای ایجاد اتصالی قابل اطمینان شده است تا با بهرمندی از آنها بتوانند قطعات و تجهیزات مختلف را در به یکدیگر اتصال دهند. یکی از پرکاربردترین روش های اتصالات دائمی و جدانشدنی در زمینه ساخت و تولید جوشکاری می باشد که توسط فرآیند ذوب فلزات و سپس انجماد آنها سبب ایجاد اتصالات دائمی یا جدا نشدنی می شوند. در جوشکاری فلزات به روش قوس الکتریکی، ضمن ذوب شدن فلز پایه از ماده پر کننده ثانویه ای نیز استفاده می شود که به آن فیلر می گویند که جنس و نوع آن با توجه به روش های مختلف جوشکاری و فلزات پایه تعیین می گردد. در این زمینه مجموعه صنعتی نیترو لیزر مفتخر به ارائه خدمات زیر به مشتریان محترم خود می باشد:

  • - جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)
  • - جوشکاری CO2
  • - جوشکاری با گاز محافظ آرگون (TIG)

سایر خدمات

مجموعه سازی
اطلاعات بیشتر
طراحی و مهندسی
اطلاعات بیشتر